Montáž

Odborná montáž výrobků je důležitým předpokladem dosažení efektu, který je od nového plastového okna očekáván t.j.: zvýšení tepelného a zvukového odporu stěny s plastovými výrobky. Na odbornosti a správném postupu montáže velmi záleží. Okna musí být především správně a pevně uchycena do tělesa stavby, prostor mezi okenním rámem a zdivem musí být dobře vyplněn izolační hmotou a spára přes níž by mohl pronikat chladný vzduch z venku zatěsněna. Při nedodržení těchto zásad může být efekt plastových oken podstatně snížen, při větší netěsnosti se může v okolí rámu vlivem infiltrace chladného vzduchu projevovat i kondenzace vlhkosti na rámu. i když montáž plastových výrobků – oken a dveří – sama o sobě není náročná je třeba jí věnovat náležitou pozornost a vždy by ji měli vykonávat zaškolení pracovníci.

Firma Ok Plast nabízí v rámci své činnosti i montáž svých výrobků se zárukou provedení.

Výhodou provedení montáže firmou Ok Plast je především:

  • podrobná znalost výrobku, zkušenost pracovníků a tedy i maximální šetrnost k fasádě objektu (pokud je již hotova).
  • plná záruka, jak za výrobek, tak i za montáž
  • spolehlivé odzkoušení výrobku, seřízení kování po montáži.
  • respektování individuálních přání zákazníka již při objednávce.
  • seznámení zákazníka s údržbou a ošetřováním výrobku.

Projednejte požadavky na montáž již při objednání plastových výrobků. Dohodněte s obchodním zástupcem termín montáže a rovněž se informujte o nutné připravenosti objektu.