Fotovoltaická elektrárna

V červnu roku 2023 jsme nechali namontovat fotovoltaické panely na střechu naší výroby. Tyto panely vyrobí energii, která pokryje téměř celou naši spotřebu elektrické energie.