Co vás zajímá

BEZPEČNOST

Ochrana a bezpečí patří mezi základní potřeby každého člověka. Chcete se ve vlastních čtyřech stěnách cítit bezpečně? Pak neponechávejte nic náhodě. Chovejte se podle hesla “Důvěřuj, ale prověřuj”. Klaďte důraz na konstrukci okna, která zabrání vloupání. Polovina zlodějů se nedostává do domu dveřmi, ale okny, která snadno vypáčí. Tomu můžete zabránit tím, že si vyberete okno s vyšší odolností proti vloupání.

Okna z firmy Ok Plast jsou svou stavební hloubkou profilu, tloušťkou materiálu, dodatečnou bariérou a spolehlivým uchycením kování k rámu přesvědčivými argumenty pro bezpečnost.

TEPELNÁ ÚSPORA

V posledních letech stoupají všeobecně požadavky na úspory energií, což  samozřejmě platí i u oken. Ukazuje se, že velký podíl ztrát energií u budov jde na vrub oken. U některých typů budov – paneláků – mohou tyto ztráty tepla okny činit 40 až 50 % celkových ztrát. Tento fakt se stal výzvou pro konstruktéry okenních systémů a jejich snaha vyústila do dnešních vícekomorových systémů s prohloubenou stavební hloubkou. Tepelně izolační vlastnosti stavebních materiálů se hodnotí pomocí tzv. koeficientu prostupu tepla U. V případě oken se jedná o Uw. Česká norma pro tento koeficient uvádí, že musí být nižší než 1,8 W/m2K. Díky komorovému řešení profilů a jejich celkové konstrukci lze tento požadavek nejen splnit, ale i dalece předčit. Samozřejmou podmínkou je však použití přiměřeného zasklení. Dnes je již standardem používat sklo s koeficientem prostupu 1,0 – 1,1 W/m2K a trojskla do U= 0,5W/m2K.

Funkce, jež musí okno od doby svého vzniku splňovat, jsou velmi různorodé : osvětlení, větrání, výhled, přitom však musí i  tlumit hlučnost a minimalizovat ztrátu tepla, někdy je zde i požadavek na odclonění, a.j.

Zároveň okna a dveře hrají důležitou úlohu také v architektonickém ztvárnění budovy a členění fasády. Mohou dát objektu zcela individuální akcent.

PESTRÉ MOŽNOSTI ZTVÁRNĚNÍ

Opakem k počtu a stavbě vnitřních komor u okenních profilů, které v konečném důsledku nejsou z venku vidět,  je tvar a plošná návaznost křídel a rámů, jež jsou již na první pohled patrné. Uspořádání může být plošně přesazené, což je nejčastější varianta, ale může být i plošně polopřesazené, či plošně spojité. Přitom existují i další varianty dané tvarem, tedy zaoblením či zakulacením profilů. Ve všech těchto profilových variantách však vždy musí být zajištěno splnění požadavků na tepelně a zvukově izolační vlastnosti oken.

POČET KOMOR A JEJICH VÝZNAM

K charakteristickým znakům plastových profilů patří i jejich vnitřní skladby, tedy počet komor. Význam počtu komor je především v oblasti tepelného odporu. Zjednodušeně by bylo možno tvrdit, že čím více komor, tím větší tepelný odpor, a tudíž nižší koeficient prostupu tepla. Není to však zcela přesné. Samozřejmě že každá komora jako izolační přepážka zvyšuje odpor vedení tepla, záleží však také na tom, jak je komora velká a jak je uspořádána. Obecně tak platí , že odpor materiálu vzrůstá s jeho tloušťkou, nebo v případě profilů také s jejich stavební hloubkou. Je tedy důležité nejen zvyšovat počet komor, ale i stavební hloubku profilů.

V případě GEALANU a jeho systémů je dostatečná možnost výběru. V případě systému S 8000 jsou k dispozici varianty čtyři a šest komor s Uf= 1,4 W/m2K až Uf= 1,2W/m2K. A u systému S 9000 – šest komor a Uf = 0,92W/m2K.

Přitom je však třeba si uvědomit, že z hlediska tepelných ztrát oknem přeci jen větší roli hraje použité zasklení. Plocha skla je prostě vždy větší než plocha rámů, a tak by úměrně použitým profilům mělo být voleno i zasklení. Dnešní výrobci skla nabízejí již bez nebo s minimálními příplatky skla o Ug= 1,0-1,1 W/m2K, a platí – čím větší okna,  tím důležitější roli hraje sklo. Na druhé straně je potřeba také přihlédnout ke stavu objektu. Naše úvahy by měly vypadat jinak v případě rekonstrukce panelového domu a jinak, jestliže si stavíme dům s vysokými nároky na jeho tepelně izolační vlastnosti.

VĚTRÁNÍ

Pravidelná výměna vzduchu mezi vnějším a vnitřním prostředím je důležitým předpokladem příjemného klimatu v místnosti a zvýšeného komfortu bydlení. Systematická regulace vzdušné vlhkosti a teploty v místnosti zajišťuje, že zůstanete uchráněni před plísněmi. Ty jsou dnes často důsledkem velké těsnosti namontovaných oken.

Z toho důvodu si u našich oken můžete přiobjednat automatický větrací systém GECCO (Gealan Clima Control). Malá klapka s velkým účinkem dělá z Vašich normálních oken okna větrací a zajišťuje pravidelný přívod čerstvého vzduchu pro Váš osobní pocit pohody.

Výhody systému GECCO:

  • Optimální výměna vzduchu za normálních tlakových poměrů
  • Trvalé základní větrání (také v noci a během dovolené)
  • Plně automatická regulace větrání bez průvanu i za vysokých rychlostí větru
  • Automatická činnost
  • Bez vlivu obsluhy
  • Účinná zvuková izolace
  • Dobrá tepelná izolace

 

ZVUKOVÁ IZOLACE

V posledních letech se hladina hluku stále zvyšuje jako důsledek zvýšené letecké a silniční dopravy. Ochrana před hlukem a zvuková izolace se staly důležitými zdravotními aspekty. Naše okna s šestikomorovými profily jsou účinnou ochranou před rostoucím hlukem. Ve spojení se speciálními zvukově izolačními skly zlepšují tyto konstrukce profilů ochranu před hlukem. Zlepšenými zvukově izolačními vlastnostmi se podstatně zvětší kvalita a pohoda bydlení.